Annonse:
Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser

ZHIK SKJÆLØY ONESTAR

10September 2016.
Arrangør er Fredrikstad Seilforening
i samarbeid med Shorthanded Sailing NorwaySeilingsbestemmelser

1 Regler
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik det er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016
1.2 Det seiles etter det til enhver tid gjeldende NOR-rating regelverk
Det seiles etter ISAF Offshore Special Regulations kategory 4, versjon 2013-2016
2 Personlig utsyr
2.1 Et strobelys og en bærbar VHF skal til en hver tid bæres av seiler.
2.2 Redningsvest og sikkerhetsline
Skal til en hver tid brukes i cockpit og på dekk.

3 Kappseilingsreglene vil bli endret som følger:
3.1 Del 2 «Når båter møtes» er erstattet av Sjøveisreglene mellom 21:00 og 05:30.
3.2 Regel 44.2(Entørn og totørnstraffer) gjelder ikke.
4 Andre krav for å seile
4.1 Alle båter skal ha gyldig NOR-rating sertifikat.
4.2 Et eksemplar av Kappseilingsreglene 2013-2016 skal være om bord.
4.3 Et eksemplar av Sjøveisreglene skal være om bord. (International Rules for Course at
. sea)
4.4 En mobiltelefon med lademuligheter skal være ombord
4.5 Hver båt skal fylle ut et egenerklæringsskjema senest en time etter målgang.

5 Kamera og elektronikk
Båter kan bli pålagt å ta med kamera under seilasen.
Det er lov å bruke autopilot. Dette endrer regel 52.
5.1 Tracking
Alle båter skal ha med tracking ombord.

6 Registrering
6.1 Fredag 9.september 2015 mellom 1900 og 2300
6.2 Siste frist for å bestemme NOR-rating er 2. september kl. 2359.


6.3 Registrering foregår på regattakontoret på Skjæløy Brygge.
Teknisk kontroll og sikkerhetskontroll foregår i båtene ved
Bryggene.


7 Endringer i seilingsbestemmelsene
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort på skippermøte lørdag 10.september kl.0830

8 Tid for seilas
Dato Tid
10. September Varsel signal: 09.50

11 Klasser og Flagg
Klasse D: uten spinnaker start 10.00
Klasse E: NOR rating lavere enn 1.0 start 10.05
Klasse F: NOR rating lik eller høyere enn 1.0 start 10.10

12 Baner
Baner for alle klasser vil bli bestemt fredag 9. september kl 2100 og alle deltagere får utdelt banebeskrivelse så fort som mulig etter dette og på skippermøte lørdag 10.september kl.0800
13 Starten
13.1 Det startes etter regel 26 og varselsignal gis fem minutter før første startprosedyre.
13.2 Startlinjen er markert med bøyer mellom Svartebåane og Veslekalv
13.3 Båter som starter 30 minutter etter sin start vil bli satt som DNS. Dette endrer regel A4 og A5

14 Målgang
14.1 Mållinjen er markert med bøyer mellom Svartebåane og Veslekalv

16 Masimaltid
Båter som kommer i mål etter kl. 2200 vil bli satt som DNF.
Dette endrer regel A4 og A

17 Protest
17.1 Protest skjema ligger på regattakontoret hvor protest skal leveres.
17.2 Tidsbegrensning for innlevering av protest er 90 minutter etter målgang for den protesterende båt.

18 Ansvar ved brutt løp
18.1 En båt som trekker seg fra regattaen skal melde fra om dette så snart som mulig.

20 Utstyr og sikkerhet sjekk
Det vil bli foretatt en sikkerhetssjekk på samtlige båter.

21 Arrangør båter
Offisielle båter fra arrangøren vil være merket med vimpel fra Fredrikstad Seilforening

24 Fortøyning
Alle båter for tildelt plass i havnen ved ankomst fredag. Denne benyttes også etter målgang. Har du ikke fått tildelt plass så kontakt regattakontoret på VHF kanal 77 for nærmere anvisning.

27 Premiering
Det er 1/3 premiering I alle klasser

28 Ansvarsfraskrivelse
Alle deltagere deltar på egen risiko og arrangøren Fredrikstad Seilforening og Shorthanded Sailing Norway fraskriver seg alt ansvar fra alle skader både på vannet og på land, både materielle og personskader. Ved å undertegne egenerklæringen samtykker man i dette.

29 Forsikring
Alle båter skal være forsikret med gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Skriftlig dokumentasjon fra forsikringsselskapet eller kopi av gyldig forsikringsavtale skal medbringes om bord og forevises ved registering.
30 VHF
Regattakomiten vil bruke kanal 77 for all kommunikasjon med deltagere.
Båter som går i mål skal melde dette på kanal 77.

31: Mobiltelefon til regattasjef

Vidar Moe
Tlf 41565877

Annonse:

10 nyeste påmeldinger

Kongelig Norsk Seilforening

NOR 202

Martin Moe

Tønsberg Seilforening

NOR 13592

Birger Sevaldson

Nesodden Seilforening

NOR 15628

Kristian Jerpetjøn

Bundefjorden Seilforening

NOR 11213

Arne Isaksen

Bærum Seilforening

NOR 15036

Sigmund Andre Hertzberg

Fredrikstad Seilforening

NOR 14408

Petter Johansen

Drøbaksund Seilforening

NOR 14570

Steinar Jørgensen

Asker Seilforening

NOR 12645

Svein Arild Hildrum

Bærum Seilforening

NOR 15924

Christer Lie

Asker Seilforening

NOR 11110

wolfgang eichstetter

Sponsorer:Last updated: 2017-05-05 16:39:18Cache read