Update registration

Tidsfristen för ändringar är ute


Last updated: 2018-12-16 00:56:01