Trekning av båtar

Utfallet av trekninga gav denne båtfordelinga:
NOR 4 Mille Rankingvinnar i Oslofjorden

NOR 132 Modesty Rankingvinnar i Stavanger

NOR 179 X Whiplash Rankingtoar i Oslofjorden

NOR 181 Schmelnick Rankingtoar i Stavanger

Du kan sjå sjølve trekninga i videovindauget oppe på sida.


Er du blant dei som har kvalifisert deg for ein av desse Expressane?
Då kan du melda deg på med ditt vanlege båtnamn og seglnummer, så kan du føra opp namnet på båten du skal låna i parantes etterpå. Etterkvart som desse utlånspåmeldingane kjem på plass fjernar arrangøren noverande påmelding for utlånsbåtane slik at deltakarlista ikkje viser same båten to gongar.

10 nyeste påmeldinger

Ran Seilforening

NOR 14419

Wenche Iren Bjelkarøy

Ran Seilforening

NOR 6816

Håvard Dahl

Ran Seilforening

NOR 7100

Ivar Telle

Ran Seilforening

NOR 203

Jan Henrik Nordeide

Ran Seilforening

NOR 12408

Amund Nordland

Ran Seilforening

NOR 1461

Thor Olsen

Askøy Seilforening

NOR 29

Knut Erik Hjorth

Bergens Seilforening

NOR 748

Lars Henrik Hjellestad

Ran Seilforening

NOR 210

Mats Mæland

Ran Seilforening

NOR 7106

Axel Sømme

Samarbeidspartnere:

Arrangører:

Leverandører:Last updated: 2019-08-31 05:59:12Cache read